Ouders

Voor welke hulpvragen

  • Alle opvoedingsvragen die u als ouder kunt hebben wanneer uw kind zich anders ontwikkelt en u zich afvraagt hoe u zijn / haar ontwikkeling zo goed mogelijk kunt stimuleren.
  • Uitleg over autisme als andere wijze van informatieverwerking, zowel aan ouders, broertjes en zusjes en uiteraard aan kinderen / jongeren zelf, alsook aan betrokkenen en wat dit betekent voor het dagelijks leven.
  • Het stimuleren van contact en communicatie
  • Het stimuleren van initiatief nemen
  • Het stimuleren van samenspel
  • Het stimuleren van zelfstandigheid en sociale redzaamheid
  • Het stimuleren van flexibiliteit
  • Het verminderen van angst- en spanningsklachten
  • Het verminderen van dwangklachten (dwanghandelingen en obsessieve gedachten);
  • Het verminderen van somberheid of depressieve klachten;

Behandeling voor jonge kinderen / het leren van de eerste woordjes:

Het doel is u als ouders de PRT technieken te leren, waardoor het contact en de communicatie tussen u en uw kind wordt gestimuleerd. De behandeling vindt plaats in de thuissituatie. Tijdens het spelen met uw kind, wordt u stap voor stap gecoacht in het toepassen van de motiverende technieken van de PRT. Plezier staat hier voorop. De PRT technieken kunnen worden toegepast in de dagelijkse routine. U zult merken dat  uw kind zich meer tot u gaat richten en dat er (meer) communicatie mogelijk is.

Zie ook Vroeg Interventie

Stimuleren van samenspel

Kinderen die minder gericht zijn op hun omgeving, zullen zich ook minder richten tot hun leeftijdsgenootjes. Om de sociale ontwikkeling te stimuleren worden de PRT technieken ingezet om het samenspel te stimuleren. Als ouder wordt u gecoacht hoe dit samenspel vorm te geven, zodat interactie tussen uw kind en zijn of haar broertje, zusje of leeftijdgenootje tot stand komt.

Behandeling voor jongeren en jong volwassenen:

Als cognitief gedragstherapeut richt ik mij op zowel op de functies van gedrag als op de gedachten die zowel gevoelens als gedrag beïnvloeden. De kern van cognitieve therapie is om niet-helpende gedachten (gedachten die angst en boosheid verergeren en / of leiden tot ongewenst gedrag) om te zetten in helpende gedachten, waardoor er weer ruimte ontstaat voor ontwikkeling.

Mijn ervaring is dat  kinderen en jongeren met autisme veel in hun hoofd zitten, veel gedachten hebben, maar deze onvoldoende communiceren, met alle negatieve gevolgen van dien. De eerste stap hierin  is het uitlokken van initiatief, waaronder het durven en leren verwoorden van gedachten en het nut ervan in zien deze met anderen te delen. Ook hierbij wordt gebruik gemaakt van de motiverende technieken van de PRT , waardoor kinderen en jongeren positieve ervaringen opdoen in het contact zodat zij vaker het contact zullen aangaan.

Wanneer gedachten moeilijk om te buigen zijn in helpende gedachten (“zo denk ik nu eenmaal”) kan ACT een goede ingang bieden. Acceptance and Commitment Therapie is een vorm binnen de cognitieve gedragstherapie die zich richt op het vergroten van psychologische flexibiliteit, juist door je gedachten minder serieus te nemen, meer bewust te worden van het hier en nu en vanuit je waarden te handelen. (www.actinactie.nl)

Daarnaast maak ik gebruik van EMDR, een wetenschappelijk bewezen behandeling voor trauma’s, zoals bijvoorbeeld pestervaringen (zie: www.emdr.nl)

Brainblocks gebruik ik om op een heldere, visuele manier uitleg te geven over verschillen in informatie verwerking alsook in het zoeken naar oplossingen hoe om te gaan met overprikkeling en dagelijkse problemen. Met Brainblocks worden kinderen en jongeren uitgedaagd zelf mee te denken over wat voor hen werkt.      (zie: www.brainblocks.nl)

De behandeling kan zowel individueel als met ouders en jongere samen plaatsvinden, als met het hele gezin en andere betrokkenen, afhankelijk van de hulpvraag. Samenwerking met school is belangrijk om de doelen binnen de behandeling goed af te stemmen.

Wanneer het accent ligt op PRT wordt er nauw samengewerkt met kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, daghulp of school om de PRT technieken over te dragen op betrokken groeps- en leerkrachten.

Workshop PRT voor ouders:

Bij voldoende vraag kan een workshop PRT georganiseerd worden, waarin ouders kennis maken met de achtergrond van PRT, geïnformeerd worden over de 4 kernvaardigheden en hoe PRT technieken kunnen worden ingezet om initiatief uit te lokken en interactie te stimuleren. Voor aanmelding wordt verwezen naar het contactformulier