Vroeginterventie

Bedoeld voor ouders van kinderen in de leeftijd van 6 – 36 maanden, waar zorgen zijn over de sociale ontwikkeling.

U ervaart een niet pluis gevoel. Uw kind lijkt zich anders te ontwikkelen dan verwacht. Te denken valt aan:

 • Uw kind reageert niet op zijn / haar naam
 • Lacht niet naar anderen
 • Praat nog niet of nauwelijks
 • Speelt veel alleen
 • Maakt weinig contact met andere kinderen
 • Komt niet echt tot spel
 • Kan heel driftig worden
 • Is moeilijk te bereiken

PRT centrum biedt:

Een interventieprogramma met als doel het stimuleren van contact en communicatie. Dit programma kan in de dagelijkse routine worden ingezet. Plezier en succes in de interactie staan hierbij voorop.

Wat levert het u op:

 • Hulp thuis, bij u in het dagelijks leven
 • Praktische tips hoe u contact kunt stimuleren
 • Meer plezier met uw kind. Uw band verbetert
 • Uw kind neemt meer initiatief in contact
 • Uw kind laat vooruitgang zien op het gebied van taal en spraak
 • Uw kind speelt meer en laat variatie zien in spel

 

 

Onze visie

Interactie is de basis van al ons leren. Baby’s en jonge kinderen richten zich van nature op hun omgeving en maken voortdurend contact. Door deze natuurlijke leermomenten ontwikkelen zij communicatieve vaardigheden, zoals taal en spraak, begrip en gebruik van sociale regels en het uitdrukken van emoties.

Er zijn jonge kinderen die uit zichzelf weinig initiatieven tot contact nemen. Hun motivatie om zich tot anderen te richten is beperkt, waardoor zij veel natuurlijke leermomenten missen. Vaak hebt u, als ouder of verzorger, al vroeg in de gaten dat er iets niet klopt in het contact.

Met onze vroege interventie willen wij een antwoord bieden op het “niet pluis gevoel” dat u als ouder of verzorger ervaart. Wij vinden het belangrijk om snel hulp te kunnen bieden door u tools in handen te geven om de interactie en communicatie met uw kind te stimuleren. Vroege interventie als preventie kan worden ingezet om initiatief in contact te stimuleren.