PRT opleiding

Workshop PRT:

Een eerste kennismaking met de PRT, waarin de 4 kernvaardigheden worden besproken  en waarin de PRT technieken worden uitgelegd. Na deze workshop kunt u beoordelen of PRT binnen uw instelling een meerwaarde heeft. Zie onder “PRT opleiding” voor de mogelijkheden.

PRT gericht op vroeginterventie.

In deze cursus leert u hoe u de PRT technieken kunt toepassen bij jonge kinderen die nog niet gericht zijn op hun omgeving en nog nauwelijks taal hebben of taal (nog) niet communicatief in zetten. De cursus is bedoeld voor hulpverleners (minimaal HBO geschoold) die werkzaam zijn met jonge kinderen met (een vermoeden van) autisme en hun ouders. De cursus bestaat uit 3 dagen waarbij het de bedoeling is dat u tussen de cursusdagen door gaat oefenen met de PRT technieken. Uitgebreide video feedback is onderdeel van de cursus. Deze cursus is geaccrediteerd door het SKJ.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier.

PRT opleiding:

De vierdaagse PRT cursus wordt verzorgd door de RINO groep in Utrecht (www.rinogroep.nl). Deze vierdaagse PRT cursus kan door het PRT centrum ook als een In Company cursus worden aangeboden.

Het PRT centrum biedt daarnaast In Company opleidingen op maat aan voor scholen en zorginstellingen die hun onderwijs- en behandelaanbod willen uitbreiden met de motiverende technieken van de PRT.

De professionals worden opgeleid t/m level 3 dat wil zeggen dat zij in staat zijn de technieken van de PRT bij verschillende kinderen  / jongeren toe te passen.

Inmiddels zijn in Nederland meer dan 250 professionals opgeleid tot PRT trainer.

Voor het aanvragen van een cursus op maat wordt verwezen naar het contactformulier.

De PRT cursus is geaccrediteerd door het SKJ.

Supervisie PRT

Bedoeld voor professionals die zijn opgeleid in de PRT.  Binnen de supervisie is aandacht voor alle vragen over lopende PRT behandelingen en wordt er meegedacht over doelgedrag. Het kan tevens gezien worden als het opfrissen van de PRT technieken en een verdieping van de opgedane kennis en ervaring.

Consultatie PRT

Het PRT centrum biedt consultatie aan scholen en instellingen, om met behulp van de motiverende technieken de ontwikkeling van een kind verder te stimuleren, zowel op sociaal-communicatief gebied als op cognitief gebied.

Voor verdere informatie wordt verwezen naar het contact formulier.